Sint in Enter

Sinterklaas in Enter is voortgekomen uit een ruim 40 jaar geleden, bij de toenmalige GV Twenthina, bestaande groep van Sint in Piet. Toen SV Raduga in 1995 werd opgericht bleef de Sint voortbestaan in Enter. In 2009 is dit initiatief door een enthousiaste groep vrijwilligers voortgezet, na beëindiging van de toenmalige organisatoren. Door de groei is begin 2017 het punt bereikt om de activiteiten onder te brengen in Stichting Sint in Enter.

Statutair heeft de Stichting Sint in Enter zich ten doel gesteld ieder jaar de helft van de opbrengst te schenken aan een goed doel dat te maken heeft met “het kind” in de ruimste zin van het woord, in Enter of in het werkgebied van de Stichting.

Het afgelopen jaar hebben alle basisscholen in Enter een bijdrage van € 400,00 ontvangen voor het organiseren van activiteiten voor de kinderen binnen of buiten de school.

Gezien het feit dat ook wij als stichting met ruim 30 vrijwilligers ieder jaar vele kinderharten willen laten kloppen, en daarom de vergoeding van de sint voor een bezoek zo laag mogelijk willen houden om het voor iedere laag van de bevolking mogelijk te maken hun kinderen te verblijden met de komst van de goedheiligman en zijn pieten, melden wij daarom ons goede doel hierbij aan. De komende jaren zullen wij een deel van onze kleding moeten vervangen/aanvullen.

Te denken valt hier aan o.a. Een baardstel voor de sinten (kosten variërend van € 350-€ 800), een complete sinterklaas outfit (kosten rond de € 400) en diverse pieten pakken (kosten rond de € 60 per stuk), Kortom een hele investering, die wij met hulp van dit initiatief kunnen reduceren, de vergoeding voor een bezoek zo laag mogelijk kunnen houden en en een leuk bedrag aan een “kinderdoel” kunnen blijven schenken.